fbpx

Data:

06/11/2019

LLoc:

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Sala Associacions

 

Assistents:

  • Núria Sáez ( Presidenta ACICDDI)
  • Anna Almirall ( Administrativa ACICDDI)
  • Cristina Antón ( Sòcia ACICDDI)
  • Silvia Morell (Casal Lambda)
  • Isabel Tapia (Gayespol)
  • Gina Serra ( ATC Llibertat)
  • José Mellinas (AMPGIL)

Resum de la trobada i reunió:

Mercès per la col.laboració i implicació de les Associacions en l´àmbit transgènere.

Fem pública la reunió per les sòcies, i per extensió a tothom que tingui interés.

El dia 4 de març des de l´Associació es farà una Jornada al COIB sobre la identitat i el transgènere, on en breu tindrà un títol final. Una Jornada plena d´informació, i de tot un dia.

Es comenten els 3 objectius de la reunió i es comença a debatre al voltant dels mateixos. Aquest són:

  1. Realitats històriques i socials
  2. Necessitats de cures de la infermera
  3. Identitat com a gènere, sexualitat o cos, …

El primer que es comenta és el desconeixement per part d’infermeres, sobretot fora de l’àmbit de Barcelona ciutat. I el desconeixement no només es en temes fisiològics i anatòmics, sinó que va més enllà, es un tema de tracte, de relació ja que no saben com adreçar-se a les persones LGTBI que tenen davant.

Sobretot quan hi ha un “trànsit” esperen que el servei digui més humà del que està essent fins ara.

Ara mateix a Barcelona només hi ha tres hospitals que fan el canvi de sexe ( Hospital Clínic -el pioner-, Can Ruti I Bellvitge). Però la majoria de persones que volen fer el trànsit marxen a Thailandia, perquè fa molts anys que s’hi dediquen, i a banda del professionalisme hi ha el tema de tracte, ja que es molt diferent del d’aquí.

La idea, sobretot des de les famílies, es que no es tracti a les persones per “calaixets” sinó que sigui tractada com a persona en la seva globalitat.

Es elemental assentar aquests precedents de tracte amb aquest col·lectiu.

De vegades no cal que hi hagi un trànsit, simplement es una qüestió d’identitat.

Però tot plegat comporta seriosos problemes, com per exemple el canvi de nom del DNI, o les revisions ginecològiques, etc.

Es pregunta si creuen que caldria més formació o què creuen que caldria per tenir professionals més sensibles o amb un millor tracte. Evidentment la formació es vital i cada Associació expressa el que fa en aquest sentit.

Sobretot cal que els professionals i la majoria de persones coneguin i es familiaritzin amb els conceptes i les paraules que identifiquen cada persona i aquesta es socialitzi a través del gènere i no del seu sexe.

També es parla del tema dels suïcidis, ja que tot i que no es parli es donen de manera habitual. Casal Lambda ens facilita la seva Web per vuere; “Me alegro de que estès aquí”

I també de les agressions, ja que afortunadament s’està perdent la por a denunciar.