Missió i Visió de l'Associació

L´Associació té com a màxima espressió, ACICDDI, ser útil a la difusió social del paper com a gestora de la imatge corporal i dermoestètica.

A més de l´implicació professional per la bona praxis personalitzada en cada àmbit. Amb el recolzament de l´Associació en el desenvolupament d´una formació específica, continuada i especialitzada, i la solució de dubtes a la gestió de la imatge corporal.

Involucració en donar solucions actives a les persones que sol.licitin sobre cures i gestió de la seva imatge corporal.

Valors de la missió i visió: Els nostres valors sorgeixen des de la vocació infermera en tenir cura de la persona, amb una atenció integral i del seu entorn, i amb ètica de la cura.

Pin It on Pinterest

Share This