Infermera Gestora de la Imatge Corporal i Dermoestètica

Hi han molt tòpics relacionats amb la imatge corporal i al gènere, a través dels medis de comunicació i xarxes socials. Les dones i els homes estan sotmesos a una continua pressió publicitària, que està associada a les creences com l´èxit personal o professional que depenen, sembla, als aspectes físics. Llavors ens trobem a la necessitat de distingir la part social, personal, social i econòmica de la persona i del professional facultatiu que ha d´assessorar en imatge corporal.

La infermera gestora de la imatge corporal te present la pràctica professional respecte al concepte de salut integral i de benestar de la persona, abans de realitzar les seves competències i activitats per evitar pràctiques no ètiques o no ajustades a la realitat de la persona.

El valor afegit de la infermera en aquest àmbit és l´observació dels articles de l´apart d´economia del codi d´ètica de les infermeres, ja que regulen aquest aspecte.

La imatge corporal és una actitud, que te en compte la forma i l´aparença del propi cos. Aquesta actitud dependrà de com ens veiem, interpretem i valorem a nosaltres mateixos com a persona.

El autoconcepte és vital para entendre que la representació mental tal com la representem a nivell mental és indicatiu de la nostra visió de nosaltres versus el conscient o inconscient, realista o irreal, queda implicat la interacció de les actituds, emocions, records, fantasies i experiències, i a on es construeix amb la mirada dels altres.

La reflexió és com condicionem la mirada de l´altre com un mirall, i això pot fer una representació de la imatge corporal integrat en un entorn, cultura i moment biogràfic.

L´Assessorament de la infermera gestora de la imatge corporal és una pràctica integradora de l´individu com ser biopsicosocial. I l´adequació a les expectatives reals, i la infermera gestora de la imatge corporal te la finalitat de la millora de la qualitat de vida i el benestar de les persones ateses.

DETALLS DEL CURS

 • Data inici: 25 d’octubre 2019
 • Durada: 84 hores lectives en 21 sessions. S’imparteixen 7 mòduls de divendres 15:00-19:00 i dissabte de 10-14
 • Diploma d’acreditació per l’Associació
 • Preu: 2.000€. Pagaments efectuats abans del 6 de setembre: 1.800 €.
 • Matrícula: 360 €. 300 € es descompten del pagament del curs i 60 corresponen a l’abonament com a associada.
 • Grups reduïts per a millor aprenentatge

DOCENTS

nuria-saez-gomez-junta-vocales

Núria Sàez Gómez

El desenvolupament de l´itinerari formatiu sorgeix de la necessitat de la infermera que vol assolir els coneixements com a gestora de la imatge corporal, tant de manera bàsica i general, també com a experta.

És un perfil nou, on la intenció es englobar de manera introductora els diferents àmbits on en aquells que la persona atesa té unes necessitats per cobrir, i es aquell en que, la infermera que atén a una persona amb un procés oncològic, un pacient cremat, o després d´una cirurgia regenerativa o constructiva, o en un procés de baixa autoestima per envelliment, treballa al seu costat per ajudar-la en la seva auto-cura de les atencions de la pell.

La infermera ha d´adquirir habilitats i tècniques que per la seva praxis no ha assolit a la Universitat o dins de la seva pràctica diària assistencial privada o pública.

Les competències estan desenvolupades al document publicat a la pàgina WEB del Col.legi Oficial d´Infermeres i Infermers de Barcelona: https://pbcoib.blob.core.windows.net/coib-publish/invar/fb5b0301-bd25-45bf-975f-b3f138871fbf

El desenvolupament de les activitats que es realitzen a la pràctica assistencial van dirigides al perfil de la infermera gestora de la imatge corporal, ja que són les que a través d´un anàlisis d´observació de les necessitats de la persona fan tractaments i tècniques per a la millora de la qualitat de la vida de la persona.

Hi han intervencions que, per prioritzar s´ha de saber què i com fer-les, entendre les expectatives de la persona, i planificar les intervencions avaluables i reals.

La formació que és proposa ajudarà a adquirir seguretat en la seva praxis professional a la infermera gestora de la imatge corporal.

 • Detectar alteracions de la percepció de la imatge corporal, per treballar de manera interdisciplinari amb altres facultatius.
 • Donar a conèixer conceptes d´estètica, imatge corporal i dermoestètica.
 • Mostrar les competències de la infermera gestora de la imatge corporal per escollir de manera integral i personalitzada.
 • Saber com establir expectatives reals i objectives amb la persona.
 • Capacitar a les infermeres, com a gestores de la imatge corporal, amb l’ adaptació a diferents àmbits de la persona atesa: pacient oncològic, cremats, canvi de gènere, postcirurgia regenerativa i reconstructora, envelliment fisiològic o prematur i trastorns de l´alimentació
 • Saber escollir tractaments amb base científica.
 • Realitzar estudis científics sobre matèries com a gestores de la imatge corporal.
 • Integrar tractaments amb l´ ètica de la cura

Intervencions de la infermera gestora de la imatge corporal

 • Tècniques de visagisme i micropigmentació teòric-pràctic
 • Tècniques de mesoteràpia virtual ( aparatatge) i amb agulles
 • Tècniques de tractaments de cirurgia menor
 • Tècniques pel pacient oncològic
 • Tècniques per a millorar el procés d´envelliment
 • Tècniques per a induir a la relaxació
 • Tècniques per a millorar la percepció del dolor
 • Treballar amb casos per a determinar intervencions de confort de la persona i la millora de la qualitat de vida
 • El títol d´Infermera
 • Un currículum vitae formatiu i laboral
 • Una foto
 • Estar col·legiada
 • Les valoracions seran continuades a classe ( aptituds, habilitats i assistència)
 • Desenvolupament de casos
 • Un treball final

Programa

UNITAT 1

4 hores- divendres

 • 1.1- Introducció:
  • Concepte i objectius de la Infermera Gestora de la Imatge Corporal i la Dermoestètica.
  • Formació especialitzada de la Infermera Gestora de la Imatge Corporal i la Dermoestètica
 • Aspectes jurídics i legals:
  • Consideracions legals i l´ètica de la cura.
  • Normatives de centres, definició de professions i normativa actualitzada en Dermoestètica. Pòlissa de Responsabilitat Professional com a col·legiada.

UNITAT 2

8 hores-dissabte
Pell, Pel i Envelliment

 • 2.1- Histologia i fisiologia de la pell. Anàlisis de la pell des de l´ epidermis i la dermis.
 • 2.2- Pel. Fases i renovació ( volum, alopècia…)
 • 2.3- Envelliment cutani, detecció i tractaments. Medis de diagnòstic, exploració facial i envelliment normal o prematur.

UNITAT 3

12 hores-divendres i dissabte

 • 3.1- Cures d´Enfermera per a potenciar i millorar la salut de la pell:
  • 3.1.1- Hidratació, millorar l´ elasticitat, colàgen i àcid hialurònic
  • 3.1.2- Peelings
 • 3.2- Micropigmentació
 • 3.3- Visagisme: Anàlisi i tipus de rostre
 • 3.4- Maquillatge:
  • 3.4.1- Colorimetria, productes i utillatges pel maquillatge. Cures de la pell premaquillatge.
  • 3.4.2- Maquillatge de dia i nit.
  • 3.4.3- Maquillatge per a millorar ferides i cicatrius.

UNITAT 4

12 hores divendres-dissabte

 • 4- Tractaments d´imatge corporal a través de las tècniques de la mesoteràpia
  • 4.1- Dermapen com a tractaments de regeneració, hidratació, peeling i nutrició. Productes per a l´aplicació del dermapen.
  • 4.2- Introducció a la mesoteràpia. Mesoteràpia virtual. Productes per l´ aplicación de la mesoteràpia virtual.
  • 4.3- Mesoteràpia Homeopàtica bàsica.
  • 4.4- Mesoteràpia amb àcid hialurónic no reticulat i reticulat. Vitamines, Oligoelements, aminoàcids…
  • 4.5- Aparells amb el dermapen i la mesoteràpia, indicacions i contraindicacions.

UNITAT 5

12 hores divendres-dissabte

 • 5- Cures de la Infermera gestora de la Imatge Corporal para el pacient oncològic. Estètica oncològica
  • 5.1- Definició de càncer, estadístiques, professionals implicats en el procés.
  • 5.2- Treball personalitzat e integral per al pacient oncològic
  • 5.3- Pautes d´autocura: Llenceria, cosmètica, perruques i pròtesis temporals…
  • 5.4- Limfoedema: nocions sobre sistema limfàtic i el drenatge limfàtic manual.
  • 5.5- Alopècia
  • 5.6- Cura de la perruca
  • 5.7- Impacte emocional de la persona i de la família. Afrontament de la malaltia.
  • 5.8- Generar un ambient constructiu i positivo para millorar l´autoestima i la qualitat de vida de la persona tractada.
  • 5.9- Tipus de reconstrucció mamaria.
  • 5.10- Cicatriu (densitat, dolor, queloides, tractaments…)
  • 5.11- Altres tractaments per la millora de signes i símptomes de la pell: mesoteràpia, alimentació, vida activa, productes facials…

UNITAT 6

12 hores divendres-dissabte

 • 6- Aparatatge en Infermeria
  • 6.1- Làser:
   • 6.1.1- Introducció. Classes de làsers i fonts de llum. Interacció de la llum amb els teixits.
   • 6.1.2- Tractaments lesions vasculars
   • 6.1.3- Lipòlisis assistides per a làser.
   • 6.1.4- Tractament de lesions pigmentades y tatuatges.
   • 6.1.5- Rejoveniment cutani: làsers ablatiu i no ablatiu.
   • 6.1.6- Teràpia fotodinàmica en patologia no oncològica i estètica
   • 6.1.7- Fotodepilació
   • 6.1.8- Fotorejoveneciment amb IPL
   • 6.1.9- Fotobiomodulació amb LED
  • 6.2- Altres aparells:
   • 6.2.1- Segons objectiu: EMS, Analgèsia o estètic
   • 6.2.2- Segons freqüència. Ona sonora, intensitat o camp electromagnètic
   • 6.2.3- Com i quan s´ utiliza aparells per a millorar aspectes de la imatge corporal i dermoestètica facial, corporal i capil·lar.
   • 6.2.4- Indicacions i contraindicacions segons patologia
   • 6.2.5- Factors a tenir en compte: l´edat, tipus de pell, context climàtic…
   • 6.2.6- Aparells segons l´estació de l´any i segons les tècniques combinades ( mesoteràpia …)
   • 6.2.7- Aparells indicacions i interaccions amb teràpies naturals

UNITAT 7

6 hores divendres-dissabte

 • 7- Dermatologia en Infermeria
  • 7.1- Pell: epidermis, dermis i hipodermis.
   Funcionalitat de la pell.
  • 7.2- Problemes dermatològics més comuns: acnè, rosacea, dermatitis atòpica, pitiriasis rosada, psoriasis, quists sebacis i berruges
  • 7.3- Infeccions de la pell: fongs, bacteriana, vírica, paràsits, impètigo o molusc contagiós
  • 7.4- Ferides: Fases de contaminació, recuperació, epitelització… i tractaments
   Úlceres per pressió
   Úlceres de origen circulatori
   Úlceres de peu diabètic
   Cremades
 • 7.5- Teràpies naturals
  • 7.5.1- Reflexologia
  • 7.5.2- Massatge circulatori i descontracturant.
  • 7.5.3- Alimentació, exercici i mindfulness
  • 7.5.4- Suplementaciói productes anti-envelliment. Epigenètica, medicina ortomolecular i fitoteràpia.

Més Informació

No dubtis a contactar-nos per demanar més informació

Pin It on Pinterest

Share This